HotTổng hợp template đẹp chuẩn SEOBEST TEMPLATE
Ads Here

Friday, February 7, 2020

Cách tạo trang Demo và Download cho blog chia sẻ Themes

Bước 1: Tạo trang trống
Ví dụ: https://blog.goldviet.vn/p/demo.html


Bước 2: Thêm code sau sau thẻ Head

<link href='//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css' rel='stylesheet'/>

Bước 3: Theme code sau thẻ: ]] </b:skin>
Bước 4: Thêm vào trước thẻ </body>

Đường link demo:
https://blog.goldviet.vn/p/demo.html?url=duong_dan_trang_web&download=duong_dan_file_download

No comments:

Post a Comment